پست ثابت

ساعت سفارش

عکس های منتخب از بازیگران در ماهنامه زیر و بم

 مجله زیر و بم و بازیگران ایرانی

چند عکس جدید از سام درخشانی

 جدیدترین عکسهای سام درخشانی Sam Derakhshani

عکس های بازیگران بر جلد مجلات;مهر ماه ۹۱

 بازیگران در مجلات مهر 91