پست ثابت

ساعت
  سفارش

شهاب حسینی و الهام حمیدی;بهترین بازیگران ۱۰ سال تلویزیون

شهاب حسینی به عنوان بهترین بازیگر مرد و الهام حمیدی به عنوان بهترین بازیگر زن توسط رای مردم در برنامه سین مثل سریال انتخاب گردیدند.

بهترین بازیگر مرد و زن

مشاهده کامل تر نتایج در ادامه این مطلب …..

عکس های جدید مهراوه شریفی نیا در برنامه سین مثل سریال

مهراوه شریفی نیا در سین مثل سریال

پیشنهاد

ساعت سفارش